Dual-Polarized Antenna,antenna, tetrad ridged antenna,emc antenna , antenna microwave
Dual-Polarized Antenna,antenna, tetrad ridged antenna,emc antenna , antenna microwave
Dual-Polarized Antenna
Dual-Polarized Antenna

Dual-Polarized Antenna

6.0-18.0GHz Dual-Polarized Antenna

Contact Us
Product Code

OLA-750840-22-40-1010-E

Min Freq. (GHz)

75.0

Max Freq. (GHz)

84.0

Gain (dB)

22.0

Noise Figure (dB)

4.0